Паливо котельне

Паливо котельне коксохімічне зумішне – альтернативне паливо ТУ У 322-00190443-042-97 з зм. 1,2,3,4

Застосовується для спалювання в топках технологічного та енергетичного обладнання

Показники Норми для марок
ТККС-1 ТККС-2 ТККС-3
1.Масова доля сірки, %, не більше 2,0 3,0 3,5
2. В’язкість умовна при 80оС, не більше 3,0 5,0 8,0
3. Температура спалаху у відкритому тиглі неосушеного
палива, оС, не менше
70 80 85
4. Температура застигання, оС, не більше 10 15 15
5. Масова доля механічних домішок, %, не більше 1,0 1,5 2,0
6. Зольність, %, не більше 0,5 0,8 1,0
7. Масова доля води, %, не більше 5,0 8,0 10,0
8. Теплота сгоряння , ккал/кг, не менше 7500 7500 7500
Меню