Бензол сирий

Бензол кам’яновугільний і сланцевий
ДСТУ 8448-78
з зм.1,2,3

Використовується в якості сировини для виробництва синтетичних волокон, пластмас, каучуку, фенолу та інших цілей

Показники

Норма для марок

Для синтезу

1.Зовнішній вигляд та колір

Прозора рідина

2. Щільність при 20оС, г/см3

0,877-0,880

3. Межі перегонки: 95% об’ему від початку кипіння
переганяєтся в интервалі температур, оС, не більше

0,6

4. Температура кристалізації, оС, не нижче

5,3

5. Забарвлення сірчаної кислоти, номер зразкової шкали, що не
більше

0,1

6. Масова доля сірковуглеводню, %, не більше

0,00007

7. Масова доля тиофену, %, не більше

0,0002

8. Масова доля загальної сірки, %, не більше

0,00010

9. Випробування на мідній пластинці

витримує

10. Реакція водної витяжки

нейтральна

Меню